Facebook Mh2net Informační systém Mh2net E-mailový systém Mh2net

Žádost musí obsahovat:
  • Název akce, včetně určení lokality výstavby (ulice a obec; parc.č., katastrální území, apod.)
  • Stručný popis stavby (u nadzemních objektů výšku stavby; v případě použití výškové stavební techniky její předpokládanou výšku, apod.)
  • Korespondenční / e-mailovou adresu (tj. vaši adresu pro doručení)
  • Fakturační údaje plátce poplatku za vyjádření (vyjádření jsou v souladu se zněním § 161 zákona č. 183/2006 Sb. zpoplatněna 200 Kč bez DPH za jednotlivé vyjádření ke stavební akci v elektronické podobě, 300 Kč bez DPH v písemné podobě zaslané poštou)
  • Kontaktní údaje (tj. kontaktní osoba, včetně jejího tel. čísla)

Standardní lhůta pro vyřízení požadavku je 30 dnů od doručení vaší žádosti.