Facebook Mh2net Informační systém Mh2net E-mailový systém Mh2net

Řád odměn

mh2net, z.s.

 

 1. Tento řád upravuje podmínky udělování odměn pro členy mh2net, z.s. za vykonanou činnost, kterou nebyl nikdo jiný schopen nebo ochoten vykonat ve prospěch mh2net, z.s. - viz. Finanční řád ze dne 10.1.2014, čl. 6 odst. 3, schválen čl. schůzí.
 2. Získané odměny jsou evidovány v Informačním systému mh2net,z.s. a každý člen má možnost se svou odměnou nakládat následovně:
  1. Použití pro zaplacení čl. příspěvku
  2. Žádost o vyplacení v hotovosti
  3. Žádost o převedení na "konto" odměn a vyžádat si vyplacení hotovosti později.
 3. Nejpozději do 6ti měsíců od udělení odměny je nutno určit způsob výběru hotovosti. Pokud k určení způsobu výběru nedojde ze strany člena, bude odměna automaticky použita viz. čl.2 odst.a.
 4. Jednotlivé činnosti a jejich ohodnocení jsou uvedeny v následující tabulce:

 

 

Pro zaplacení čl. příspěvku

[Kč/hod]

Vyplacení v hotovosti

[Kč/hod]

Administrativní činnost

70,-

50,-

Výšková práce

90,-

64,-

Činnost na node od 6:00 do 21:00

70,-

50,-

Činnost na node od 21:00 do 6:00

90,-

64,-

Programování, nastavování HW, SW

100,-

71,5,-

Ostatní

70,-

50,-

 

 1. Vyplacení hotovosti bude probíhat následující měsíc po podání žádosti. Preferovanou formou je bezhotovostní vyplácení formou převodu na účet.


 

 

Tento řád byl schválen Členskou schůzí dne 10.1.2014