Facebook Mh2net Informační systém Mh2net E-mailový systém Mh2net

Kdo jsme

   Mh2net, z.s. působí v oblasti Mnichova Hradiště a blízkého okolí od roku 2003. Mezi základní cíle spolku patří využití informačních a komunikačních technologií pro šíření vzdělanosti, kultury a odstraňování informačních bariér.

  Mh2net, z.s. je otevřené společenství lidí, kteří mají společný cíl - provoz a rozvíjení počítačové sítě v Mnichově Hradišti a okolí. Síť vznikla a stále ji rozvíjíme ve svém volném čase.

    Naším cílem je tvořit síť, kde budou platit naše vlastní pravidla, sociální i technická. Připojit se k nám může každý, kdo sdílí tento cíl. Odměnou za větší nároky na Vaši samostatnost pak bude permanentní přístup do vnitřní sítě bez omezení objemu přenesených dat a samozřejmě také přátelské společenství četných dobrovolníků, bez kterých by síť nemohla vzniknout ani fungovat.